Zo profiteren anderen ook van onze kennis en ervaring

Onze monumentenwachters hebben een schat aan ervaring en kennis in huis. Dat is belangrijk in het dagelijks werk bij de inspecties. Wachter Wilfred Mengerink deelt zijn kennis en ervaring graag; dat doet hij onder andere als docent.

Samen met zijn collega-docent Leo Bredie van Erfgoedhuis Zuid-Holland bracht Wilfred onlangs met vijftien studenten -twaalf mannen en drie vrouwen- een bezoek aan de Grote Kerk in Nijkerk. De vijftien volgen de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

Tekst gaat verder onder de foto.

,,Ze hebben een half jaar lang elke twee weken twee dagen les”, zegt Wilfred. ,,’s Ochtends beginnen we in Amersfoort met de theorie en ’s middags hebben we een praktijkopdracht. Dan gaan we inspecteren.”

Carillion

De hervormde gemeente, eigenaar van het kerkgebouw en de gemeente Nijkerk, die de kerktoren bezit, verleenden volgens Wilfred enthousiast hun medewerking. Nadat de studenten de situatie van de gewelven en de zoutproblemen in kaart hadden gebracht, kregen ze van beiaardier Wim Ruitenbeek een demonstratie van het carillon.

Tekst gaat verder onder de foto.

De grote kerk in Nijkerk (Foto: Matthias van Bloemendaal)

,,We hebben ’s middags eerst een rondleiding gekregen en de schadebeelden bekeken. Wij letten als docenten op hoe de studenten het noteren in hun rapportage.” De zoutuitslag die zelfs tot hoog in de toren te vinden is, stamt uit de tijd dat Nijkerk nog aan de Zuiderzee lag. ,,Het zout is door de wind meegevoerd en zo in het gebouw terecht gekomen”, zegt monumentenwachter Wilfred.

Gevarieerd gezelschap

Ditmaal zijn er onder de studenten geen wachters van Monumentenwacht Gelderland. ,,Er zijn wel enkele collega’s van andere monumentenwachten in het land. Verder ook uitvoerders van bouwbedrijven en gemeenteambtenaren. Het is leuk om met zo’n gevarieerd gezelschap te zijn”, zegt Wilfred. ,,Je leert van elkaar en krijgt meer waardering voor het werk dat de anderen doen.”

Deze zomer sluiten de studenten hun opleiding af met een grote praktijkopdracht. Dan gaan ze zelfstandig een inspectie uitvoeren van een museumboerderij op de Veluwe en maken daar een inspectierapport van.

Meer nieuws over onze Monumentenwacht

Nieuwsoverzicht

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: