Eenmalige inspectie

Als u slechts eenmaal een inspectie wenst, en (nog) geen eigenaar bent, bijvoorbeeld bij aankoop, zijn er ook mogelijkheden. Deze dienstverlening is met btw belast en kent een hoger uurtarief.

Voor wie

De eigenaar die eenmalig de onderhoudsstaat van een monumentaal gebouw door een onafhankelijke partij wil laten beoordelen. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op onderhoudswerkzaamheden of controle achteraf. Maar ook voor de aan- of verkoop of een subsidieaanvraag.

Let op: het betreft een visuele inspectie van de onderhoudsstaat en het te verwachten onderhoud volgens de Monumentenwacht methodiek en is niet gericht op verborgen gebreken of opsporen van asbest!! Uitgangspunt van de Monumentenwachtinspectie is behoud van oorspronkelijk materiaal en sober en doelmatig onderhoud.

Verder: uitvoering op korte termijn alleen mogelijk als de reguliere planning van de Monumentenwacht Gelderland dit toelaat!

Wat

De opdrachtgever krijgt een (deel)inspectie van zijn monument en een schriftelijke rapportage met een inventarisatie, een kwalificatie van de onderhoudsstaat volgens de Monumentenwacht methodiek en adviezen. Indien bouwkundig relevant, worden er fotobladen bijgevoegd. Het voorblad van het rapport geeft een overzicht van te verwachten onderhoudswerkzaamheden in volgorde van prioriteit. De eigenaar kan verzoeken om een deelinspectie van één of meerdere bouwdelen van het monument.

Prijs

Een éénmalige inspectie wordt per manuur berekend. De tijdsduur van de inspectie en het opstellen van het rapport kan variëren van 8 uur voor een eenvoudig woonhuis tot 40 uur voor een groot en complex object. Het manuurtarief (2024) bedraagt € 86 excl. 21% BTW. Verder worden er voorrijkosten (€ 80 excl. btw) en administratiekosten voor de handling van het secretariaat (€ 21 excl. btw) berekend In verband met de arbo-richtlijnen kan de inspectie, afhankelijk van de situatie ter plaatse (veiligheidsvoorzieningen, hoogte), door twee personen uitgevoerd.


Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: