Bouwkundige inspectie voor abonnees

Bij een bouwkundige inspectie controleren we uw monumentale pand op bouwkundige gebreken. We bekijken nauwkeurig alle onderdelen, van fundering tot nok.

Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit is ook een handige basis voor subsidieaanvragen of voordelig lenen.

1. Voorbereiding

De bouwkundige inspectie start al voordat onze monumentenwachters bij u langs komen. Ter voorbereiding op de inspectie gaan ze na of het pand al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoeken ze in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten. Ook zullen ze bij u informeren naar uitgevoerde reparaties, nieuwe gebreken of andere problemen.

2. Blik op de buitenkant

Tijdens het bezoek aan uw monument inspecteren de monumentenwachters eerst de buitenkant van het pand. Daarbij letten ze o.a. op de staat van het metsel-en schilderwerk, goten, afvoeren en sporen van lekkages. Ook kijken ze naar zaken als hekwerken, bestrating en begroeiing op het terrein rond uw monument.

3. Het dak op

Lekkages, aantastingen door schimmels of houtborende insecten: gebreken in het dak hebben vaak grote gevolgen voor de hele constructie van uw monument. Daarom besteden onze monumentenwachters speciale aandacht aan de daken. Kleine gebreken, zoals een verstopte goot of een kapotte pan, herstellen ze meteen, zodat u niet zelf het dak op hoeft.

4. Naar binnen

Voor een volledig beeld van uw pand controleren onze monumentenwachters meestal ook het interieur. Ze kijken bijvoorbeeld naar scheurtjes in muren of vochtplekken. Ook controleren ze de staat van karakteristieke elementen in het monument, zoals stucplafonds of een glas-in-loodraam.

5. Inspectierapport

De monumentenwachters beschrijven al hun bevindingen in een inspectierapport. Dit krijgt u toegestuurd. In het rapport ziet u een beoordeling van alle bouwkundige onderdelen van uw pand. Of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren, beslist u namelijk zelf. Monumentenwacht Gelderland denkt hierover graag met u mee.

Inspectie plannen

Ik wil graag een inspectie van mijn monument(en) plannen.

  • * Vul hier het bij ons bekende objectnummer in

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: