Kwaliteit

De vormgeving, het materiaalgebruik en de detaillering van monumenten zijn bijzondere eigenschappen. Daarom is kwaliteit een sleutelbegrip om werkzaamheden tot een goed eindresultaat te brengen. Door onze technische documentatie, monumentenclinics voor eigenaren en de Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde voor de restauratiesector, helpen wij eigenaren en aannemers op weg.

Kennis&Kunde

De Provincie Gelderland heeft destijds het kwaliteitsbeleid ‘Gelderse Voet’ ontwikkeld, van waaruit de Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is voortgekomen. De ervaring van de Monumentenwacht leert dat ook eigenaren op zoek zijn naar gekwalificeerde aannemers voor hun kostbare bezit. Een kwaliteitsregeling met bijbehorend register voorziet ook in deze behoefte.

Dialoog

Het is niet de bedoeling om bedrijven te beoordelen op kwalificaties en verder geen actie te ondernemen. In dialoog met de bedrijven wordt er gekeken naar de scholingsbehoefte. Het doel is immers verbetering van de uitvoeringskwaliteit en een goed bedrijfsopleidingsplan is dan essentieel.

Intake

Als bedrijven in het register willen volgt er een intakegesprek. Hierin wordt bekeken of een bedrijf in aanmerking komt en voor welke disciplines. Ook wordt de procedure toegelicht in dit gesprek. Conclusie van de intake kan ook zijn: ga eerst aan de slag met scholing.

Beoordeling

De eerste beoordeling wordt door ervaren restauratiedeskundigen uitgevoerd en beslaat ongeveer een dag. De beoordelaars bezoeken ook enkele projecten en stellen een rapportage op. Hierin worden ook de verbeterpunten opgenomen die bij herbeoordelingen opnieuw worden bekeken. Een onafhankelijke commissie stelt de definitieve kwalificatie vast.

Register

Na een positieve beoordeling wordt het bedrijf in het openbare (internet)register opgenomen. Het register heeft een zoekfunctie en een link naar het eigen bedrijf.  Het register is te raadplegen via een aparte website: www.kennisenkunde.info

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: