Wie we zijn

De Monumentenwacht Gelderland is een onafhankelijke organisatie die:

  • ruim 5000 Gelderse monumenten regelmatig bouwkundig inspecteert;
  • bij inspecties direct kleinschalige onderhoudswerkzaamheden en noodreparaties uitvoert;
  • praktisch advies geeft over doeltreffend onderhoud en verantwoord herstel;
  • alles wat van belang is voor de instandhouding van monumenten vastlegt in overzichtelijke rapportages;
  • met vele partners samenwerkt aan een duurzame toekomst voor het Gelders erfgoed;
  • het behoud van historisch erfgoed koppelt aan de recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing;
  • naast bouwkundige inspecties ook interieur- en groen inspecties uitvoert.

Onze jaarverslagen, jaarrekeningen en statuten
Bestuur en governancecode

Privacyverklaring

Onze jaarverslagen, jaarrekeningen en statuten

Bestuur en governancecode

Privacyverklaring

Lid van MonumentenwachtNL

Als landelijke koepel- en netwerkorganisatie ondersteunt MonumentenwachtNL de provinciale monumentenwachten. MonumentenwachtNL behartigt de belangen van de provinciale wachten op landelijk niveau en biedt een platform waar kennis, ervaring, expertise en faciliteiten uitgewisseld kunnen worden.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: