Inspectie plannen

Als u abonnee bent kunt u een inspectie aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een definitieve afspraak.

Voor wie?

De inspectie is bedoeld voor eigenaren die de onderhoudsstaat van een monumentaal object door een onafhankelijke partij wil laten beoordelen. Bijvoorbeeld ter voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden of oplevering achteraf. Maar ook voor een subsidieaanvraag.

Ook bij aan- of verkoop kan het inspectierapport zinvol zijn. Hou wel in de gaten dat wij slechts een visuele inspectie uitvoeren om de onderhoudsstaat in kaart te brengen. We doen geen destructief onderzoek naar verborgen gebreken. Verder is de inspectie geen asbestinventarisatie. Als we asbest tijdens de inspectie aantreffen, vermelden wij dat in het rapport.

Zie ook de bijgevoegde algemene voorwaarden, vooral de artikelen 5, 8, 10 en 11. Een opdrachtgever anders dan de eigenaar (bijvoorbeeld huurder of tussenpersoon), is verantwoordelijk voor de toestemming van de eigenaar voor toegang en inspectie van het object.

Waarom een inspectie?

Een inspectie door Monumentenwacht Gelderland is nuttig als u behoefte heeft aan een overzicht van de bouwdelen, een kwalificatie van de technische staat, een toelichting en advies. Ons inspectierapport kan de basis vormen voor werkomschrijvingen, kostenindicaties, offertebeoordelingen en de begeleiding van de werkzaamheden. Ook die begeleiding kunnen wij voor u doen.

In combinatie met werkomschrijvingen en kostenindicaties, kan het inspectierapport de basis zijn voor het aanvragen van subsidie.

Waarom Monumentenwacht?

– Specifieke deskundigheid op het gebied van monumenten;

– Vakmanschap: 45 jaar ervaring in inspecties van monumenten; 

– Onafhankelijke beoordeling door volledig uitgeruste teams die op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen komen.

Wat kunt u van ons verwachten?

U krijgt een inspectie van uw monument en een schriftelijke rapportage. Daarin staat een inventarisatie van de onderdelen, een kwalificatie van de technische staat en een toelichting op de bevindingen en een advies. Dit voeren wij uit volgens de kwaliteitseisen van het Inspectiehandboek. Als het bouwkundig relevant is, voegen we foto’s toe. Het rapport geeft overzicht van de te verwachten onderhoudswerkzaamheden voor de periode van tien jaar. Het rapport wordt standaard per email verstuurd, aan een gebonden papieren exemplaar zijn kosten verbonden.

U kunt ook vragen om een deelinspectie van één of meerdere bouwdelen van het monument.

Kosten?

Een eenmalige inspectie wordt per uur berekend omdat de benodigde tijd sterk afhankelijk is van het type monument. De inspectie- en rapportagetijd kan variëren van acht uur voor een eenvoudig woonhuis of meer voor een groot en complex object. Meer over een eenmalige inspectie.

Dit zijn onze tarieven

Inspectie plannen

Ik wil graag een inspectie van mijn monument(en) plannen.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: