Wat kost het?

Gunstig tarief voor basispakket

Elk jaar betaalt u een vast bedrag voor uw abonnement. De inspectie met rapportage wordt per manuur in rekening gebracht. De verdere kosten worden vooral bepaald door twee zaken: is er een reguliere inspectie uitgevoerd en zo ja, hoeveel tijd heeft die gekost? Voor de inspectie geldt een gereduceerd uurtarief. Bovendien wordt daarover geen btw geheven. Voor aanvullende diensten geldt een marktconform tarief waarover wel btw moet worden betaald. Klik hier voor groter overzicht.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: