Vakmensen vinden

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde

Wilt u uw pand laten onderhouden, repareren of restaureren? Juist bij monumenten is het van groot belang dat dit vakkundig gebeurt. Maar dat vereist gedegen vakkennis.
Het register Kennis&Kunde biedt een overzicht van alle bedrijven die bewezen hebben dat ze werkzaamheden aan monumenten op de juiste manier uitvoeren. Het is te vinden op www.kennisenkunde.info. U kunt zoeken op regio of op een specialisme, zoals glas-in-lood of pleisterwerk.
Om te worden toegelaten tot het register Kennis&Kunde, moeten bedrijven voldoen aan kwaliteitseisen die de eigen sector heeft opgesteld. Elke twee jaar toetsen externe deskundigen of ingeschreven bedrijven nog steeds aan die eisen voldoen.

Register van Stichting ERM

Ook de stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten) beheert een kwaliteitsregister. U vindt het op www.stichtingerm.nl. Dit register is gericht op grotere bedrijven.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: