‘Als niemand iets ziet van het werk dat wij doen, dan doen we het goed’

Ze deden allebei ooit de kunstacademie, zowel Brenda Kamphuis als Cheryl Rohof. Dat bracht hen uiteindelijk in het restauratievak, waar ze voornamelijk nieuwe stenen, voegen en andere gevelelementen de originele kleur geven.

,,Op dit moment is zeventig procent van ons werk het bijkleuren van stenen en voegen. Daarnaast voeren we reparaties aan stenen uit”, zegt Brenda. Het lijkt ondankbaar werk, want als de twee klaar zijn met hun klus ziet niemand er iets van. ,,Maar dat is juist het mooie”, zegt Cheryl. ,,Als mensen zeggen dat ze geen verschil zien tussen oude en nieuwe stenen en voegen, dan hebben wij het goed gedaan.”

Brenda (op de voorgrond) en Cheryl aan het werk.

De twee gevelrestaurateurs staan in het  kwaliteitsregister Kennis & Kunde. Dat is een lijst met bedrijven die goed zijn in werk aan erfgoed. De organisatie controleert de aangesloten ondernemingen regelmatig. Dat gebeurt aan de hand van een gesprek, schriftelijke informatie en bezoeken aan projecten die het betreffende bedrijf heeft gedaan.

 De twee hebben ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van bijkleuren en restaureren van stenen, voegen, schoorstenen en lijsten. Cheryl: ,,We hebben elkaar ontmoet bij een aannemer waar we allebei voor werkten. Ik was daar al langer werkzaam toen Brenda erbij kwam. Op een gegeven moment wil je voor jezelf beginnen en zo zijn we ons eigen bedrijf gestart: Rohof-Kamphuis restauraties. Brenda: ,,Maar ze noemen ons ook wel die twee meiden of twee kunstenaars. Zelf zien wij het trouwens vooral als een ambacht.”

De beschadiging onzichtbaar weggewerkt.
Beschadiging na verwijderen leiding en stopcontact.

Cheryl: ,,Het klikt goed tussen ons en we hebben leuk werk. We zijn altijd buiten, zitten op afwisselende en mooie plekken en werken aan panden met een verhaal. Dat verhaal is niet per se nodig voor het uitvoeren van ons werk, maar het is wel interessant. Soms ontstaat er ook een soort vriendschap met de opdrachtgever, zeker als het om langere klussen gaat.”

Altijd meer

De twee ervaren ook wel kritische blikken van opdrachtgevers. ,,Dat is vooral als we moeten beginnen. Maar als we dan bezig zijn en mensen zien de eerste resultaten willen ze vaak dat we meer doen”, zegt Cheryl. 

Kleuren mengen om de originele tint te krijgen.

De twee adviseren klanten ook wel in een vroeg stadium. ,,Dat kan voor bijvoorbeeld de voegers werk schelen. Die hoeven zich dan niet bezig te houden met de kleur, daar zorgen wij achteraf voor. Het is aan ons om elementen die storend zijn bij te kleuren, zodat het origineel lijkt. Daar is vooral gevoel voor nodig.”

Cheryl: ,,Je kunt wel denken dat bruin gewoon bruin is, maar je hebt geelbruin, roodbruin, oranjebruin en nog veel andere variaties. Dat moet je echt zien. Wij geven ook les en dan merk je dat niet iedereen dat gevoel heeft. ,,En als je het ziet, dan moet je ook de juiste pigmenten toevoegen om te zorgen dat je dezelfde tinten krijgt.”

Na
Voor

Nieuwe vlekken

De twee beginnen altijd met een proefstuk en kijken dan vanuit alle hoeken en van alle afstanden of het natuurlijk oogt. Pas dan gaan ze verder met bijkleuren. ,,We bewaren altijd een bodempje van het mengsel waarmee we werken, zodat we makkelijk een nieuw mengsel met dezelfde kleur kunnen maken. Een beetje verschil is niet erg, want dat zie je niet.”, zegt Cheryl.

Brenda, tenslotte: ,,We hebben in de loop van de jaren heel wat technieken ontwikkeld om de stenen zo goed mogelijk na te maken.En als het nodig is dat we de bezanding nabootsen omdat die ook in de oude stenen zitten, dan spatten we die er op.”

Voor meer informatie: www.rohof-kamphuis.nl

Meer nieuws over onze Monumentenwacht

Nieuwsoverzicht

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: