Abonnees lovend over werk Monumentenwacht Gelderland

Abonnees van Monumentenwacht Gelderland (MWG) hebben grote waardering voor ons werk. Dat blijkt uit een onlangs gehouden tevredenheidsonderzoek. Ruim 46 procent geeft de kwalificatie uitstekend, meer dan 49 procent beoordeelt ons werk als goed.

Aan de enquête deden 162 mensen mee. Ze waren via een speciale editie van de nieuwsbrief benaderd om hun mening te geven. Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit inspecties, die door  onze abonnees erg gewaardeerd worden. Ruim 95 procent gaf aan dat de inspectie en het bijbehorende rapport aan de verwachtingen voldeden.

Klantvriendelijkheid

De communicatie en de klantvriendelijkheid gooiden eveneens hoge ogen. De helft vindt het uitstekend, 43 procent antwoordde met goed. De onafhankelijkheid van MWG wordt gewaardeerd. 90 procent vindt het advies daardoor extra betrouwbaar.

We waren ook benieuwd waar onze abonnees het inspectierapport voor gebruiken. Driekwart van hen benut het voor overleg met de aannemer, om zelf werk aan het monument te kunnen verrichten (de helft) en een kwart gebruikt het rapport voor een vergunningsaanvraag.

Ruim de helft van de respondenten heeft behoefte aan duurzaamheidsadviezen voor hun eigendom, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek. Zo’n zestig procent wil dat onze inspecteurs restauratie- en onderhoudswerk aan hun monument begeleidt. Er was ook een vraag over de behoefte aan een telefonische helpdesk, maar daar had slechts een op de vijf mensen belangstelling voor.

Kwaliteitsregeling amper bekend

Veel mensen vroegen zich af of wij aannemers en andere specialisten kunnen adviseren voor werkzaamheden. Dat doen wij middels het Kwaliteitsregister Kennis & Kunde, maar dat is amper bekend bij onze abonnees. Slechts twintig procent kent het register, dat te vinden is op https://www.kennisenkunde.info/register/

Hoewel het beeld over het algemeen zeer positief is, maakten sommige abonnees ook nog kritische opmerkingen in het onderzoek. We nemen deze klachten serieus, gaan er waar mogelijk mee aan de slag en hopen bij een volgend tevredenheidsonderzoek nog beter uit de verf te komen.

Meer nieuws over onze Monumentenwacht

Nieuwsoverzicht

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: