Bestuur en governancecode

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 onbezoldigde bestuursleden, te weten :

  • Ester Weststeijn-Vermaat (voorzitter)
  • Dorus Klomberg
  • Joske Hagelaars
  • Peter Koelewijn
  • Inge Denekamp

De dagelijkse leiding van de Monumentenwacht is in handen van algemeen directeur Jantine Clasie. De Monumentenwacht telt ongeveer 23 fte. Met z’n allen helpen we de Gelderse monumenten voor de toekomst te behouden.

De Stichting Monumentenwacht Gelderland kent een bestuursmodel en heeft een governancecode. Met deze governancecode laat de Monumentenwacht zien een duurzame en transparante bedrijfsvoering voor te staan en respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening wordt gehouden.

De Monumentenwacht Gelderland heeft een ANBI-Status. Dit houdt in dat we zijn aangewezen als een algemeen nu beoogde instelling. Een dergelijke instelling zet zich nagenoeg geheel in voor het algemeen belang.

Monumentenwacht Gelderland maakt deel uit van MonumentenwachtNL, de werknaam van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland. Als landelijke koepel- en netwerkorganisatie treedt MonumentenwachtNL op ter ondersteuning van de provinciale organisatiestructuur. MonumentenwachtNL behartigt de belangen van de provinciale wachten op landelijk niveau en biedt een platform waar kennis, ervaring, en faciliteiten uitgewisseld kunnen worden.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: