Waar we voor staan

Monumentenwacht Gelderland richt zich al sinds 1978 op het behoud van het erfgoed in de provincie Gelderland. Vanuit het perspectief van het erfgoed komen wij eigenlijk maar net kijken, maar we doen ons werk omdat we het verleden, het heden en de toekomst van het erfgoed zeker willen stellen: 

We doen het omdat erfgoed waardevol én kwetsbaar is. We doen het omdat erfgoed ons leven in historisch perspectief plaatst. We doen het omdat zoveel mensen erfgoed waarderen als onmisbaar element in de leefomgeving. We doen het omdat het Gelderland toeristisch en economisch aantrekkelijk maakt. We doen het omdat we een hart voor erfgoed hebben.

(Bron: Jaarplan 2021)

We doen het dus niet alleen omdat we die opdracht krijgen vanuit de provincie, maar vooral omdat het diep in de kern van de medewerkers van Monumentenwacht Gelderland zo gevoeld wordt. Vanuit de inspectietaak – mede gesubsidieerd door de provincie – kan Monumentenwacht Gelderland een stevige basis leggen. We blijven ons voortdurend ontwikkelen, zodat onze kwaliteit, service en dienstverlening bij de tijd blijven.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: