Hoe wij de status van uw monument bepalen

Wij drukken de status van een monument uit in een algemene kwalificatie voor de staat van het casco en de onderhoudsstaat:

Staat van onderhoud

De onderhoudsstaat geeft aan hoe de diverse bouwkundige onderdelen door ons worden gekwalificeerd. Met name bij de kwalificaties Matig of Slecht is er sprake van achterstallig onderhoud, of wellicht een restauratiebehoefte.

Achterstallig onderhoud

De onderhoudsstaat geeft de mate van achterstallig onderhoud aan, met name bij de kwalificaties Matig of Slecht.

Staat van het casco

Onder casco worden verstaan de dragende onderdelen en het omhulsel, bestaande uit dak, kappen met spantconstructies, balklagen en vloeren, dragende muren met wandopeningen, funderingen, kelders en gewelven.

Bij restauratie ligt het hoofdaccent op het (inwendig) casco van het monument. Tot het casco wordt ook gerekend het binnenpleisterwerk van de muren die er deel van uitmaken, alsmede de buitenafwerking, de kozijnen, ramen en deuren.

Er is ook sprake van restauratie of groot onderhoud, te rangschikken onder de kwaliteit van het casco, als sprake is van het uitvoeren van een (groot) aantal verschillende soorten onderhoudswerkzaamheden aan onderdelen die afzonderlijk of in hun totaliteit een aanzienlijk of wezenlijk deel van het gebouw beslaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het herstel van kapconstructies in combinatie met vervanging van dakbeschot, dakbedekking en vervangen van gootconstructies. Kort samengevat alle werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan, worden opgevat als restauratie en vallen, om duidelijkheid te scheppen bij abonnee en subsidiƫnt, onder de noemer casco.

Goed: Als met normaal onderhoud het monument bijgehouden kan worden.

Redelijk: Als op onderdelen zoals vensters/serres/goten/grote vlakken voegwerk onderhoud uitgevoerd moet worden.

Matig: Als een partiƫle restauratie noodzakelijk is, zoals balklagen/vloeren/kappen en dakbedekking zoals leien/pannen.

Slecht: Als een totale restauratie binnen en buiten noodzakelijk is.

Onderhoudsstaat

Onderhoud (onderhoudsstaat) heeft enerzijds betrekking op de buitenkant van het gebouw om dit wind en waterdicht te houden en anderzijds op het onderhoud van alle monumentale onderdelen, die aard- en nagelvast of uit de aard der bestemming aan het gebouw zijn verbonden. Een nuancering betreft het incidenteel herstel van delen van dragende constructies, zoals ankerbalkgebinten, schoren, platen, balkkoppen en spantbenen. Dit kan ook als onderhoud worden aangemerkt.

Onderhoud heeft een relatief beperkte omvang en richt zich voornamelijk op vervanging, bijhouden en herstel van onderdelen.

Goed: Incidenteel een stukje voegwerk, een enkel onderdeel zoals een dakkapel die slecht in het schilderwerk staat. Het gaat om diverse kleine incidentele gebreken, cq klein incidenteel onderhoud.

Redelijk: Delen van schilderwerk bijwerken/overschilderen; een klein deel van de goot dat vervangen moet worden; delen van voegwerk/maaiveld herstellen; her en der diverse kleine gebreken verhelpen. Er is geen sprake van een achterstandssituatie cq achterstallig onderhoud.

Matig: Het schilderwerk is matig en moet geheel behandeld worden; sauswerk pleisterwerk behandelen; diverse gebreken houtwerk; grotere delen van goten zijn aan vernieuwing toe. Er is sprake van een achterstandsituatie cq achterstallig onderhoud.

Slecht: Er is sprake van een ernstige achterstandsituatie cq. veel achterstallig onderhoud. Het bouwkundige onderdeel moet grondig worden gerestaureerd of vervangen.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: