Partners

Bijna een halve eeuw na de oprichting staat Monumentenwacht Gelderland binnen en buiten de erfgoedwereld bekend als een vakkundige, betrouwbare en onafhankelijke partner die op een zeer praktische wijze bijdraagt aan de instandhouding van waardevol erfgoed. Dit verklaart waarom vele partijen graag met ons samenwerken. Vanzelfsprekend stellen ook wij de goede betrekkingen met talloze organisaties uit de restauratie-, erfgoed- en onderwijsbranche bijzonder op prijs.
Hieronder staan de partners met wie wij het meest intensief contact onderhouden

Provincie Gelderland
Sinds de jaren negentig ondersteunt de Provincie Gelderland ons zowel financieel als beleidsmatig. Hierdoor kunnen wij de diensten van ons basispakket aanbieden voor een gunstig tarief. Daarnaast zijn wij in staat onze activiteiten waar nodig bijtijds en doeltreffend te laten aansluiten bij cultuurhistorische ontwikkelingen in onze provincie.

Monumentenwacht Nederland
Koepelorganisatie Monumentenwacht Nederland behartigt een aantal gezamenlijke belangen van de Nederlandse monumentenwachten. Zij vormt daarnaast een platform waarbinnen monumentenwachten in wisselende samenstelling samenwerken aan projecten.

Gelders Restauratie Centrum

Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) biedt erkende vakopleidingen, praktijkgerichte cursussen en hoogwaardige kennis voor mensen en bedrijven in de restauratiebranche. Doel is om ervoor te zorgen dat er in de restauratiebouw voldoende mensen werken. Dat gebeurt door het bijhouden en aanvullen van kennis en vaardigheden en het zorgen voor het werven van nieuwe ambachtstalenten.

Wij hebben samen met GRC de ambitie om de Gelderse restauratiebedrijven te helpen toekomstbestendig en crisisbestendig beleid te voeren. Het gaat daarbij onder andere om zaken als leeftijdsbewust en levensloopbestendig personeelsbeleid, het integreren van vernieuwende toepassingen op het gebied van digitalisering en robotisering in het ouderwets noodzakelijke handwerk, langetermijnbeleid.

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds is de ‘bank’ van de monumentenzorg en regelt onder andere de restauratiehyphoteek en voert de financiĆ«le subsidieregelingen uit. Het fonds participeert ook in verschillende regelingen van gemeenten, met name op het gebied van leningen met een lage rente. Daarnaast geeft het fonds voorlichting, advies en begeleiding bij financiĆ«le en procesmatige aspecten van een restauratie.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunnen monumenteneigenaren elk jaar van 1 februari tot en met 31 maart subsidie aanvragen voor Rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals kerk, molen, fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder de regeling. De naam daarvan is Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De dienst beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe of af en verdeelt het beschikbare geld.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: