Onze uitgangspunten

Elk monument is bijzonder. Dat moet het ook blijven, vinden wij. Daarom volgen wij de Restauratieladder en hanteren wij ons eigen Inspectiehandboek.

Restauratieladder

De Restauratieladder is ontwikkeld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en heeft als uitgangspunt dat monumenten in stand worden gehouden of versterkt. Dat vraagt om goed en verantwoord beheer. En met zoveel ingrepen als noodzakelijk, maar zo weinig als mogelijk.

Van kleine naar grote ingrepen

De Restauratieladder bestaat uit drie treden. Bij de onderste trede is de ingreep het kleinst, bij de bovenste het grootst. Onze specialisten beginnen altijd bij de onderste trede. Alleen als het nodig is, gaan ze een trede omhoog.

1. Onderhouden of conserveren

Maatregelen die het monument beschermen tegen verdere slijtage, zoals het opvullen van aangetast hout met een vulmiddel. Ook schoonmaken hoort bij de eerste trede.

2. Repareren

Als onderhouden niet mogelijk is, gaan we een stap hoger. Repareren betekent dat beschadigde onderdelen van een monument worden hersteld. We gaan daarin voorzichtig te werk. We vervangen, veranderen of voegen nooit meer materiaal toe dan nodig is.

3. Vernieuwen

Is onderhouden en repareren niet meer mogelijk? Dan is vernieuwen de laatste optie. Dit kan op drie manieren:

Kopiëren: de beschadigde delen worden exact nagemaakt en vervangen, zonder verbeteringen of aanpassingen.

Imiteren: het beschadigde deel wordt vervangen door een nieuw onderdeel in dezelfde vorm, maar gemaakt met moderne technieken of andere materialen.

Verbeteren: bij de vernieuwing van een beschadigd onderdeel blijft de oorspronkelijke vorm van het onderdeel zoveel mogelijk behouden, maar waarbij wel andere materialen of technieken mogen worden gebruikt. Ook is hierbij ruimte voor ‘moderne’ aanpassingen, zoals een verbeterde isolatie of inbraakwering.

Objectief en deskundig

Onze Monumentenwachters beginnen altijd bij de onderste trede. Alleen als het nodig is, gaan ze een trede omhoog. Dat bepalen ze aan de hand van een serie vastgestelde kwaliteitsbeelden. Deze kwaliteitsbeelden worden uitgebreid beschreven en toegelicht in ons eigen Inspectiehandboek.

Bijna 50 jaar ervaring

Het handboek is een uitgebreide neerslag van bijna 50 jaar praktische ervaring met onderhoud van monumenten. Per onderdeel van het monument worden de voorkomende gebreken uitgebreid geanalyseerd en voorzien van adviezen uit onze jarenlange praktijk. Dit handboek wordt uitgegeven door de Vereniging Provinciale Monumenten Nederland (VPMN).

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: