Energieadvies

Energieadvies voor eigenaren van woonhuismonumenten, ontwikkeld in samenwerking met de organisatie Groene Grachten uit Amsterdam.

De Monumentenwacht Gelderland helpt u bij de verduurzaming van uw woonhuismonument

Eigenaren van een woonhuismonument kunnen bij ons advies krijgen over de verduurzaming van hun pand. Het advies start met een zogenaamd “keukentafelgesprek”. Een keukentafelgesprek is een persoonlijk gesprek waarbij een van onze specialisten op het gebied van duurzaamheid en energie u adviseert over de mogelijkheden specifiek voor uw pand.

Met een energieadvies kan Monumentenwacht Gelderland u hierover adviseren. Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid inspectierapport met onze bevindingen en adviezen. Dit is ook een handige basis voor subsidieaanvragen of voordelig lenen. Wij werken met een applicatie die is ontwikkeld door Groene Grachten.

Hoe werkt het?

Voordat wij met u een afspraak maken voor het keukentafelgesprek ontvangt u toegang tot onze intaketool waar u belangrijke gegevens over uw pand kunt invoeren.

Tijdens het daaropvolgende keukentafelgesprek wordt stilgestaan bij uw redenen en wensen voor verduurzaming. Wilt u verduurzamen om uw energieverbruik te verminderen? Staat comfortverbetering voorop of is het tegengaan van klimaatverandering uw motief? Uw doelstelling(en) bepalen in hoge mate de aard en omvang van de te bespreken maatregelen of aanpassingen.

Tijdens een rondgang geven wij u advies over eenvoudige aanpassingen, zoals het dichten van kieren en naden, voordat u grotere ingrepen overweegt. Vaak kunt u eenvoudige en snelle maatregelen uitvoeren tegen relatief lage kosten (zogenaamde quick wins).

Daarna bekijken we de thermische schil van uw monument. Met thermische schil wordt “de warme jas” van uw woning bedoeld: vloeren, daken, buitenmuren en beglazing. We bespreken waar verbetering of toepassing van isolatie mogelijk is. Bij het overwegen van isolerende maatregelen nemen we ook de benodigde ventilatievoorzieningen voor een behaaglijk binnenklimaat onder de loep.

Naast de schil van uw monument, bespreken we het aanwezige verwarmingssysteem. Van welk type is er sprake en wat is de leeftijd van bijvoorbeeld een cv-ketel.

Al tijdens deze rondgang wordt er een digitale verslaglegging gedaan, worden relevante foto’s gemaakt en worden eventueel warmtebeelden van uw pand gemaakt.

Na de rondgang leggen we de met u besproken maatregelen en adviezen vast in een duidelijke rapportage. Daarbij maken we, indien mogelijk, de koppeling met het meest recente bouwkundige inspectierapport van uw monument. Wellicht kunnen natuurlijke vervangings- en aanpassingsmomenten, zoals het vervangen van dakbedekking of kozijnherstel, worden aangegrepen om gelijktijdig verduurzamingsmaatregelen te treffen.

Het keukentafelgesprek is een goed startpunt om met energiebesparende en comfortverhogende maatregelen aan de slag te gaan. De rapportage kan u tevens helpen in uw eerste gesprek met uw gemeente over eventuele benodigde vergunningen.

Tegemoetkoming kosten via NRF

Verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van uw monument. Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. Het Nationaal Restauratiefonds vergoedt een deel van onze advieskosten. De kosten zijn 500 euro exclusief btw. Abonnees van Monumentenwacht Gelderland betalen geen btw.

Financiering

Als er een integraal plan is gemaakt, kunt u offertes aanvragen voor de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen en dan kan subsidie of een andere financieringsvorm worden aangevraagd. De websites van het Nationaal Restauratiefonds en de Energiesubsidiewijzer bieden informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: