Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Diensten > Projecten
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
Toolkit Duurzaam Erfgoed
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
 
Document acties

Projecten/regioservice voor gemeenten

Enkele voorbeelden van projecten geven een goede illustratie van de projectmatige werkzaamheden van de stichting. De Monumentenwacht Gelderland zet haar kennis en expertise in toenemende mate in voor grote gebouwenbeheerders met monumentaal bezit. De Monumentenwacht beschikt bovendien over een regioadviseur overheden die gemeenten e.a. instellingen kan ondersteunen met technisch advies en begeleiding van projecten.

Herbouwd

Inventarisatie

Voor verschillende  opdrachtgevers zoals projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Provincie Gelderland en diverse gemeenten, zijn projecten uitgevoerd. Zo is de complete Nieuwe Hollandse Waterlinie geïnspecteerd, zijn de Gelderse Buitenplaatsen in kaart gebracht en zijn de gemeentelijke monumenten van verschillende Gelderse gemeenten (Druten Tiel, Lochem) geïnspecteerd middels quickscans.

Begeleiding

De regioadviseur overheden ondersteunt de provincie Gelderland bij de technische beoordeling van de projectaanvragen van het programma 'functioneel erfgoed'. Hij zal ook in het veld de projecten begeleiden en een stuk toezicht uitoefenen op de kwaliteit in de uitvoering.

Voor de gemeente Ede inventariseerde de Monumentenwacht de bouwkundige staat en onderhoudskosten van de monumentale kazernes. Voor de gemeente Rozendaal de dorpspompen. Voor de gemeentes Voorst, Buren, Elburg, Berkelland onderhoudsplanning en begeleiding van de kerktorens. Het onderhoud van de stadsmuren van de gemeenten Harderwijk en Elburg wordt door de Monumentenwacht begeleid. De gemeente Bronckhorst en vele andere gemeenten vragen een inspectierapport als onderlegger voor een subsidieaanvraag. Voor het Nederlands Openlucht Museum begeleidt de organisatie het groot onderhoud van de molens en doet zij jaarlijks inspectiewerkzaamheden. Maar ook voor vele particuliere eigenaren doen de Monumentenwachters begeleidingswerk.

De Monumentenwacht Gelderland biedt technische support aan de Provincie Gelderland  in de beoordeling van subsidieaanvragen.

Kostenramingen

Naast het inventariseren van de onderhoudsstaat van de collectie van het Nederlands Openlucht Museum, heeft de Monumentenwacht ook onderhoudsramingen opgezet t.b.v. extra investeringen in het onderhoud. Een ander voorbeeld is het in kaart brengen van de onderhoudskosten van landgoed De Poll i.o. van de Provincie Gelderland.

Instandhoudingsplannen

Al direct vanaf de invoering van het Besluit Rijksregeling Instandhouding Monumenten (BRIM), heeft Monumentenwacht Gelderland Periodieke InstandhoudingsPlannen (PIP) voor subsidieaanvraag gemaakt. Inmiddels van ruim 250 molens, kerken, landhuizen, kastelen en boerderijen, dus met name de kwetsbare, onrendabele objecten waar sober en doelmatig onderhoud het uitgangspunt is. In 2016 is gestart met deze dienstverlening voor monumentaal groen. voor 5 beschermde buitenplaatsen zijn instandhoudingsplannen van monumentaal groen opgesteld i.s.m. de Groenwacht.

Info

Voor meer informatie: Ernst van der Grijp, 026 3391707

 

 

Plone powered by ZOO