Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Diensten > Inspectie & advisering gebouwd en groen erfgoed > Informatie over het abonnement
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
Toolkit Duurzaam Erfgoed
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
 
Document acties

Informatie over het abonnement

Informatie over het inspectie-abonnement van de Monumentenwacht Gelderland treft u hier aan. Periodieke inspectie en (nood) reparatie van uw monument geeft zekerheid.

Lei reparatie 2

Voor wie

De eigenaar die voor de onderhoudswerkzaamheden aan zijn beschermde monument, zelf onvoldoende technische kennis/tijd heeft. De eigenaar wenst bovendien een periodieke controle en noodherstel (als het veilig kan!). 

Rapport

De bouwkundige rapportage en de periodieke controle, levert de basis voor de onderhoudsplanning, een restauratieplan, werkomschrijvingen of kostenindicatie. Het inspectierapport kan nodig zijn voor het aanvragen van subsidie of financiering. Het abonnement geeft de zekerheid van een goede monitoring van het beschermde object.

Het rapport wordt standaard in PDF digitaal verzonden naar de abonnee. Indien u niet over een e-mailadres beschikt, graag contact opnemen met het secretariaat (026-3391707). Een papieren versie per post is mogelijk, hiervoor worden wel extra kosten van 7,50 Euro per rapport berekend.

Dienstverlening

Een complete inspectie van het monument en een schriftelijke rapportage met een inventarisatie, kwalificatie van de onderhoudsstaat en adviezen voor herstel. De Provincie Gelderland steunt de Monumentenwacht structureel al vanaf begin jaren '90. De abonnee kan verder een beroep doen op telefonische servicedesk (026 3391707) en noodherstel op afroep. De abonnee ontvangt periodiek nieuwsbrieven over actuele zaken.

Kosten

De inspectietijd kan variëren van 8 uur voor een eenvoudig woonhuis tot 24 uur of meer voor een complex landgoed. Het manuurtarief in 2019 bedraagt € 40 vrij van btw en jaarlijks abonnementsgeld (€ 35 of € 65), afhankelijk van inspectiefrequentie. Het voorrijtarief is 30 Euro per inspectie. De aanrijtijd wordt niet berekend. Bij tussentijdse dienstverlening wordt de rijtijd wel berekend. Herstel op afroep buiten de periodiek inspectie om, wordt met BTW belast.

Aanwijzing

 

Plone powered by ZOO