Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Diensten > Inspectie & advisering gebouwd en groen erfgoed > Informatie bij digitale aanmelding abonnees
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
Toolkit Duurzaam Erfgoed
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
 
Document acties

Informatie aanmeldingsformulier digitaal

Hieronder volgt enige informatie over de tarieven die onze stichting hanteert voor het periodiek inspecteren van beschermde monumenten. De kosten bestaan uit jaarlijkse abonnementskosten en inspectiekosten op basis van een (man)uurtarief. Betreft het meerdere panden, dan graag per pand een aanmeldingsformulier invullen. Kleine losstaande bijgebouwen (hooiberg, duiventil e.d.) kunnen op het formulier van het hoofdgebouw worden vermeld. U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een opgave van de globale termijn voor de eerste inspectie. Voorafgaand wordt telefonisch contact met u opgenomen voor een afspraak. Een inspectie wordt, in verband met arbo-eisen, doorgaans door twee monumentenwachters uitgevoerd.

Inleiding

De kosten van de periodieke inspecties van monumenten bestaan uit jaarlijkse abonnementskosten en inspectiekosten op basis van een (man)uurtarief. Betreft het meerdere panden; per pand een aanmel­dingsfor­mulier invullen. Kleine losstaande bijgebouwen (hooiberg, duiventil e.d.) kunnen op het formulier van het hoofdgebouw worden vermeld.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een opgave van de globale termijn voor de eerste inspectie. Voorafgaand wordt telefonisch contact met u opgenomen voor een afspraak. Een inspectie wordt, in verband met arbo-eisen, doorgaans door twee monumentenwachters uitgevoerd. De inspectierapporten worden standaard in PDF digitaal verzonden naar het emailadres dat u in het digitale formulier invult. Heeft u geen e-mailadres, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat: 026-3391707.

Abonnementskosten, manuurtarieven, voorrijtarief en service

Voor een monument van de categorieën kerken, torens, kastelen, landhuizen bedraagt het abonnementstarief  60 per jaar. Deze objecten worden ongeveer eenmaal per 12 maanden geïnspec­teerd. Gebouwen die complex en omvangrijk zijn (weeshuizen, gemeentehuizen e.d.) worden doorgaans ook eenmaal per 12 á 14 maanden geïnspecteerd.

Voor een object uit de categorieën woonhuizen, boerderijen en molens, geldt een abonnementstarief van € 30 per jaar. Deze objecten worden ongeveer eenmaal per 24 á 26 maanden geïnspecteerd. Uiteraard is een extra inspectie tussentijds op verzoek mogelijk.

Het standaard inspectietarief is vastgesteld op € 39 per manuur. De gebruikte materialen worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Er wordt per inspectie een voorrijdtarief van € 25 gerekend. Voor de goede orde: de reistijd van het depot naar het object wordt niet berekend.

Als abonnee kunt u het bureau (tel.: 026-3391707 / e-mail: info@monumentenwacht-gld.nl) van de Monumentenwacht benaderen voor informatie over subsidies en technische adviezen. Tevens ontvangt u nieuwsbrieven met actuele informatie. Als abonnee kunt u bovendien een beroep doen op de service herstel op afroep tegen een tarief van € 39 per manuur. De reistijd van depot naar het monument wordt dan wel berekend evenals een voorrijdtarief € 25.  Het gaat uiteraard alleen om kleine noodreparaties die veilig uitvoerbaar zijn. De inspectie-dienstverlening is vrijgesteld van BTW. Aanvullende diensten (zie website) zoals het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan of het begeleiden van de uitvoering zijn met BTW belast.

Archeologische en groene monumenten kunnen ook worden aangemeld. Het uurtarief is ook € 39 vrij van btw. De abonnementskosten zijn afhankelijk van het aantal monumenten, samenhang en ligging en worden in overleg vastgesteld.

Aannamebeleid

De Monumentenwacht wordt voor haar kerntaak (inspectie van beschermde monumenten) door de Provincie Gelderland gesubsidieerd. De Monumentenwacht Gelderland behoudt zich het recht voor om een object af te wijzen voor een abonnement bij een te lage cultuurhistorische waarde; het is dan wel mogelijk om een eenmalige inspectie uit te voeren tegen ander voorwaarden.

Objecten die deel uitmaken van beschermde dorps – of stadsgezichten of onderdeel uitmaken van een gebied van bijzondere cultuurhistorische waarde worden per aanmelding voor aanname beoordeeld.

Arbo en veiligheid

De Stichting Monumentenwacht Gelderland moet bij wet een verantwoord Arbobeleid voeren. Als abonnee van de Monumentenwacht en opdrachtgever heeft u een belang ervoor te zorgen dat objecten veilig kunnen worden geïnspecteerd én gerepareerd. We geven in de rapportage adviezen over de bereikbaarheid en toegankelijkheid in rubriek 4.2 en eventuele informatiebladen.

Collectief abonnement

In een beperkt aantal gemeenten neemt de gemeente, als onderdeel van het monumentenbeleid, de kosten van het abonnement voor haar rekening. In dat geval betaalt de eigenaar alleen de kosten van de inspectie en/of aanvullende dienstverlening. Deze gemeenten kunnen een bij een dergelijke collectief abonnement inzicht verkrijgen in het inspectierapport.

De algemene voorwaarden van het abonnement zijn hier te bekijken!

 

 

Plone powered by ZOO