Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Dienstverlening > Aanvullende diensten > Energieadvies woonhuis
Duurzaamheid

 

Energieadvies voor eigenaren van woonhuismonumenten

De Monumentenwacht Gelderland helpt u bij de verduurzaming van uw woonhuismonument

 

 

 

 

Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met gekwalificeerde restauratiebedrijven. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Historisch Bouwfragmentendepot

Depot in Valburg met diverse materialen.

Gelders Restauratie Centrum

Het opleidingscentrum voor de restauratiesector in Gelderland.

 
Document acties

Energieadvies woonhuis

Energieadvies voor eigenaren van woonhuismonumenten

 

 

 

De Monumentenwacht Gelderland helpt u bij de verduurzaming van uw woonhuismonument

Eigenaren van een woonhuismonument kunnen bij ons advies krijgen over de verduurzaming van hun pand. Het advies start met een zogenaamd “keukentafelgesprek”. Een keukentafelgesprek is een persoonlijk gesprek waarbij een van onze specialisten op het gebied van duurzaamheid en energie u adviseert over de mogelijkheden specifiek voor uw pand.

Voordat wij met u een afspraak maken voor het keukentafelgesprek ontvangt u toegang tot onze intaketool waar u belangrijke gegevens over uw pand kunt invoeren.

Tijdens het daaropvolgende keukentafelgesprek wordt stilgestaan bij uw redenen en wensen voor verduurzaming. Wilt u verduurzamen om uw energieverbruik te verminderen? Staat comfortverbetering voorop of is het tegengaan van klimaatverandering uw motief? Uw doelstelling(en) bepalen in hoge mate de aard en omvang van de te bespreken maatregelen of aanpassingen.

Tijdens een rondgang geven wij u advies over eenvoudige aanpassingen, zoals het dichten van kieren en naden, voordat u grotere ingrepen overweegt. Vaak kunt u eenvoudige en snelle maatregelen uitvoeren tegen relatief lage kosten (zogenaamde quick wins).

Daarna bekijken we de thermische schil van uw monument. Met thermische schil wordt “de warme jas” van uw woning bedoeld: vloeren, daken, buitenmuren en beglazing. We bespreken waar verbetering of toepassing van isolatie mogelijk is. Bij het overwegen van isolerende maatregelen nemen we ook de benodigde ventilatievoorzieningen voor een behaaglijk binnenklimaat onder de loep.

Naast de schil van uw monument, bespreken we het aanwezige verwarmingssysteem. Van welk type is er sprake en wat is de leeftijd van bijvoorbeeld een cv-ketel.

Al tijdens deze rondgang wordt er een digitale verslaglegging gedaan, worden relevante foto’s gemaakt en worden eventueel warmtebeelden van uw pand gemaakt.

Na de rondgang leggen we de met u besproken maatregelen en adviezen vast in een duidelijke rapportage. Daarbij maken we, indien mogelijk, de koppeling met het meest recente bouwkundige inspectierapport van uw monument. Wellicht kunnen natuurlijke vervangings- en aanpassingsmomenten, zoals het vervangen van dakbedekking of kozijnherstel, worden aangegrepen om gelijktijdig verduurzamingsmaatregelen te treffen.

Het keukentafelgesprek is een goed startpunt om met energiebesparende en comfortverhogende maatregelen aan de slag te gaan. De rapportage kan u tevens helpen in uw eerste gesprek met uw gemeente over eventuele benodigde vergunningen.

Het keukentafelgesprek kan leiden tot de wens om een aantal maatregelen diepgaander te laten onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de uitwerking en exacte detaillering van isolerende beglazing met behoud van bestaande kozijnen. Wij zullen u in dat geval doorverwijzen naar gespecialiseerde bedrijven binnen de erfgoedsector. In het register Kennis & Kunde vindt u gecertificeerde bedrijven die u kunnen helpen bij het uitvoeren van de voorgenomen maatregelen.

Tarieven

Het verduurzamingsadvies niveau 1 valt onder de kerntaken van Monumentenwacht Gelderland en is daardoor vrijgesteld van omzetbelasting voor abonnees. Het tarief voor niet abonnees wordt belast met 21% BTW. Deze dienst is daardoor beschikbaar voor zowel abonnees als niet abonnees.

Het basistarief bedraagt € 400,- exclusief BTW. Daarnaast worden er voorrijkosten in rekening gebracht à €50,-. Naar gelang de grootte en complexiteit van het woonhuismonument wordt met u vooraf besproken wat de kosten zullen bedragen.

Tegemoetkoming kosten via NRF

Verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van uw monument. Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. Het Nationaal Restauratiefonds vergoedt een deel van onze advieskosten.

Financiering

Als er een integraal plan is gemaakt, kunt u offertes aanvragen voor de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen en dan kan subsidie of een andere financieringsvorm worden aangevraagd. De websites van het Nationaal Restauratiefonds en de Energiesubsidiewijzer bieden informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Register Kennis&Kunde

Aanvraagformulier Energieadvies

Tarievenblad algemeen

Energiesubsidiewijzer

Restauratiefonds

Plone powered by ZOO