Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Diensten > Aanvullende advisering
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
Toolkit Duurzaam Erfgoed
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
 
Document acties

Aanvullende advisering

De Monumentenwacht Gelderland biedt aanvullende dienstverlening, met name voor onrendabele, kwetsbare monumenten zoals kerken, molens en kastelen. Ook gemeenten en andere instellingen kunnen terecht voor aanvullende diensten. Deze aanvullende diensten zijn met BTW belast. Voor een overzicht van de diensten, BTW regime ed., zie item Diensten en BTW.

Begeleiding uitvoering onderhoud

Het onderhoud aan uw monument kan soms tot problemen leiden als er geen goede begeleiding voorhanden is. Monumentenwacht Gelderland kan helpen met het in goede banen leiden van de werkzaamheden: planvorming, begeleiding én oplevering. Uitgangspunt: sober en doelmatig onderhoud.

Begeleiding uitvoering onderhoud - Lees verder...

Aanvraag rijkssubsidie instandhouding

De Monumentenwacht Gelderland kan ondersteunen met het opstellen van de aanvraag. Bijvoorbeeld door het inspectierapport (0-meting) met fotomateriaal op te stellen. Informatie over de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) treft u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Aanvraag rijkssubsidie instandhouding - Lees verder...

Regioservice gemeenten

De Monumentenwacht Gelderland kan gemeenten ondersteunen met het instandhoudingsbeleid van de monumenten. Vooral kleinere gemeenten met weinig capaciteit, hebben behoefte aan technische expertise en ondersteuning.

Regioservice gemeenten - Lees verder...

Risico inventarisatie

De arboregelgeving geeft opdrachtgever, opdrachtnemer en werkgever verantwoordelijkheid. Vooral het werken op hoogte vraagt om een goede risico-inventarisatie en het nemen van maatregelen in de vorm van veiligheidsvoorzieningen. Voor Monumenten zijn er geen standaard oplossingen; vandaar objectgericht maatwerk.

Risico inventarisatie - Lees verder...

Overzicht diensten en BTW

Voor een overzicht van de dienstverlening en het BTW-regime zie bijgaand overzicht in PDF.

Overzicht diensten en BTW - Lees verder...

Plone powered by ZOO