Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Nieuws > Meer aandacht voor groene monumenten
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Toolkit Duurzaamheid
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Historisch Bouwfragmentendepot

Depot in Valburg met diverse materialen.

 
Document acties

Meer aandacht voor groene monumenten

Monumentenwacht Gelderland (MWG) gaat zich de komende jaren meer op groene monumenten richten. Speciaal voor dat doel is onlangs een speciale groenwachter opgeleid. Die gaat komend jaar meelopen met een ervaren collega uit Overijssel. Dat staat in het jaarplan voor 2022.
Meer aandacht voor groene monumenten

Foto: Henk Monster

Het is de bedoeling dat de Gelderse groenwachter komend jaar zelfstandig rapporten kan maken van groene monumenten in onze provincie. Gelderland heeft ruim 300 groene rijksmonumenten, zoals parken en tuinen.

Een paar jaar geleden begon Monumentenwacht Gelderland al met inspecties van monumentaal groen. Om de dienstverlening op dat gebied uit te breiden, sluit MWG zich aan bij de stichting Groene Monumentenwacht. Daarin werken diverse provinciale stichtingen Monumentenwacht samen op het gebied van opleiden, kennis delen en marketing.

 

Maatschappelijke waarde monumenten

In het jaarplan van Monumentenwacht Gelderland staat verder dat er meer aandacht komt voor de functionaliteit en de maatschappelijke waarde van Gelderse monumenten, de zogeheten extrinsieke waarde.

‘De focus van Monumentenwacht ligt traditioneel op de intrinsieke waarde, de technische staat, van het monument’ staat in het jaarplan voor 2022. ‘Steeds belangrijker wordt echter de functionaliteit, de maatschappelijke waarde, ook wel de extrinsieke waarde van het monument. Immers: een monument dat leeg staat, niet functioneel wordt ingezet of te kostbaar is in exploitatie kan voor de eigenaar en de maatschappij (en daarmee ook de overheid) minder waarde hebben.’

Dat wil niet zeggen dat het monument zelf voor MWG minder belangrijk wordt. ‘Heel nadrukkelijk werkt de Monumentenwacht Gelderland vanuit het belang van de intrinsieke waarde van het monument. Dit is immers het bestaansrecht van de Monumentenwacht Gelderland’, aldus het jaarplan 2022.

 

Waardevol en kwetsbaar

Monumentenwacht werkt vanuit een gedrevenheid die voortkomt uit liefde voor het erfgoed en het besef dat monumenten een grote waarde hebben. In het jaarplan staat het als volgt omschreven: ‘We doen het omdat erfgoed waardevol én kwetsbaar is. We doen het omdat erfgoed ons leven in historisch perspectief plaatst. We doen het omdat zoveel mensen erfgoed waarderen als onmisbaar element in de leefomgeving. We doen het omdat het Gelderland toeristisch en economisch aantrekkelijk maakt. We doen het omdat we een hart voor erfgoed hebben.’

Abonnement

Digitale aanmelding voor een inspectie-abonnement in vijf stappen! Lees de voorwaarden/tarieven goed door!

Eenmalige inspectie

Voor niet-leden die toch een inspectie willen.

RCE

Direct naar infobank techniek Rijksdienst v/h Cultureel Erfgoed

Stichting ERM

Direct naar technische uitvoeringsrichtlijnen (URL's) voor professionals.

 
Plone powered by ZOO