Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Nieuws > Gezamenlijk in actie voor nieuwe parochie
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Toolkit Duurzaamheid
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
 
Document acties

Gezamenlijk in actie voor nieuwe parochie

De monumentenwachten van Utrecht en Gelderland werken nauw samen bij een inspectie- en kostenramingsproject in opdracht van de Sint Lucasparochie, op het grensgebied van beide provincies.

Deze nieuwe parochie is, na een aanloopperiode van ruim vijf jaar, per 1 januari 2011 ontstaan door een fusie van de zeven voormalige parochies van Leusden, Achterveld (beide Utrecht), Nijkerk, Barneveld-Voorthuizen, Ermelo, Hoevelaken en Putten (Gelderland). Hierdoor beschikt de Sint Lucasparochie over acht (complexen van) kerkelijke gebouwen.

 Het nieuwe bestuur wil van alle gebouwen weten wat de onderhoudstoestand is, welke maatregelen op de korte en de langere termijn noodzakelijk zijn en wat de kosten van de instandhouding zullen bedragen. Omdat er al contacten waren met Monumentenwacht Utrecht, werden deze vragen voorgelegd aan directeur Wichert van Dijk. Het probleem dat de parochie onder twee provincies valt, werd snel opgelost. Na overleg met Ernst van der Grijp, directeur van Monumentenwacht Gelderland, werd besloten dat de twee monumentenwachten het werk gezamenlijk ter hand zouden nemen.

Inmiddels is een team van drie monumentenwachters geformeerd. In wisselende samenstelling inspecteren Roel den Daas (Utrecht), Henk Sleumer en Wilfred Mengerink (beiden Gelderland) de objecten van de Lucasparochie. Daartoe behoren niet alleen kerken, maar soms ook een pastorie en/of een parochiehuis.

Enkele van de gebouwen hebben een monumentenstatus en waren al bij een van beide monumentenwachten bekend. Van andere wordt een eerste opname gemaakt. Roel den Daas: “Dat is wat meer werk. Niet alleen omdat alles dan nieuw is voor ons, maar ook omdat er nogal eens informatie ontbreken. Tekeningen en plattegronden bijvoorbeeld, of gegevens over installaties en de bijbehorende onderhoudscontracten.”

Deze informatie hebben de monumentenwachters nodig om een goede schatting te kunnen maken van de financiën die voor de instandhouding nodig zullen zijn. “Om diezelfde reden voeren we tijdens de inspectie allerhande metingen uit. Door de omvang van schades in kaart te brengen, kunnen we hoeveelheden bepalen en daarmee de noodzakelijke kosten.”

 

Henk Sleumer geeft aan dat het om een flinke klus gaat. “Daarom heeft het parochiebestuur ons eerst als proef de H. Catharinakerk met bijgebouwen in Nijkerk laten onderzoeken. Niet te verwarren trouwens met de Grote Kerk in diezelfde plaats, die soms ook Catharinakerk wordt genoemd. Over de pilot was men erg tevreden en daarom is op 10 maart officieel besloten dat ook alle andere gebouwen worden geïnventariseerd.”

 Uiteindelijk komt er voor elk afzonderlijk gebouw een eindrapport met een beschrijving van de onderhoudstoestand, een reeks adviezen voor maatregelen, een meerjarenonderhoudsplanning (voor tien jaar) en een kostenraming. Daarnaast wordt een overkoepelend rapport gemaakt voor alle gebouwen van de parochie tesamen. Hiermee beschikt het bestuur over een goede basis om te bepalen hoe het beschikbare geld het best kan worden besteed.

 “In een volgende fase kunnen wij desgewenst verwijzen naar de lijst van bedrijven die in het kader van de Gelderse regeling Kennis & Kunde zijn geselecteerd”, geeft Sleumer aan. “Deze (restauratie)bedrijven hebben aangetoond dat zij kwaliteit kunnen leveren. Het wil overigens niet zeggen dat een bedrijf dat niet op de lijst staat, dat niet kan. Vanzelfsprekend beslist het parochiebestuur zelf met wie het in zee gaat. En als het gewenst is, kunnen wij de uitvoering begeleiden.”

 Op veel plaatsen in Nederland vinden fusies van kerkelijke gemeenschappen plaats. De praktijk is vaak dat steeds minder leden steeds meer moeten bijdragen aan de instandhouding van het onroerend goed. Daarom worden kerkgebouwen soms afgestoten of wordt dit overwogen. Een goed inzicht in de onderhoudstoestand en de te verwachten kosten is dan essentieel.

 Herkent u de problematiek? Bijvoorbeeld omdat u deel uitmaakt van een kerkbestuur? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de monumentenwachten. Dit zijn namelijk organisaties bij uitstek om deskundig en onafhankelijk advies te geven ‑ ook als de geloofsgemeenschap zich in verschillende provincies bevindt.

 

Abonnement

Digitale aanmelding voor een inspectie-abonnement in vijf stappen! Lees de voorwaarden/tarieven goed door!

Eenmalige inspectie
https://www.monumentenwacht-gld.nl/over-mwg/info-abonnement/eenmalige-inspectie
Als u (nog) geen eigenaar bent van een monument.
RCE

Direct naar infobank techniek Rijksdienst v/h Cultureel Erfgoed

Stichting ERM

Direct naar technische uitvoeringsrichtlijnen (URL's) voor professionals.

 
Plone powered by ZOO