Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Nieuws > Drie miljoen voor restaureren, herbestemmen en duurzamer maken van Gelderse monumenten
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Toolkit Duurzaamheid
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Historisch Bouwfragmentendepot

Depot in Valburg met diverse materialen.

 
Document acties

Drie miljoen voor restaureren, herbestemmen en duurzamer maken van Gelderse monumenten

De provincie Gelderland heeft drie miljoen euro beschikbaar voor het restaureren, opnieuw bestemmen of duurzamer maken van Gelders erfgoed. Vanaf 4 augustus kunnen eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten een subsidie van maximaal vijf ton aanvragen. Het gaat niet om woonhuizen, maar gebouwen met een oorspronkelijk andere functie en groen erfgoed.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in april van dit jaar een nieuwe aanpak voor Gelders erfgoed vastgesteld. Daarin staat dat de opgave per monument of gebied het uitgangspunt is. Om de opgave te kunnen bepalen, voert de provincie vooraf altijd een verkennend gesprek.

In dat gesprek komt aan de orde wat monumenteneigenaren nodig hebben voor een bepaald project. Dat kan bijvoorbeeld procesondersteuning zijn, speciale kennis, geld of iets anders. Als duidelijk is hoeveel geld er nodig is, volgt later een intakegesprek. Dat kan uitdraaien op een subsidie, een lening met een lage rente of een combinatie daarvan. De provincie maakt op dinsdag 4 augustus alle regels en voorwaarden bekend.

 

Vijftig procent

De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent, met een maximum van € 250.000 of € 500.000, afhankelijk van het soort project. Als het gaat om relatief eenvoudige projecten waarbij snel duidelijk is dat de kosten niet terugverdiend kunnen worden, dan is de aanvraagprocedure korter en het maximale subsidiebedrag lager (maximaal € 250.000). Wanneer het een complex project is, zoals herbestemming, dan is de aanvraagprocedure langer en het maximale subsidiebedrag hoger (maximaal € 500.000). Voor onderzoek en procesbegeleiding geldt een maximale bijdrage van € 50.000.

Eigenaren kunnen een verkennend gesprek aanvragen bij de provincie over de mogelijkheden. Meer informatie over de regeling is te vinden op: https://www.gelderland.nl/Subsidies/erfgoed-functioneel-gebruik.

 

Abonnement

Digitale aanmelding voor een inspectie-abonnement in vijf stappen! Lees de voorwaarden/tarieven goed door!

Eenmalige inspectie

Voor niet-leden die toch een inspectie willen.

RCE

Direct naar infobank techniek Rijksdienst v/h Cultureel Erfgoed

Stichting ERM

Direct naar technische uitvoeringsrichtlijnen (URL's) voor professionals.

 
Plone powered by ZOO