Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Nieuws > Bezuinigingen?
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Toolkit Duurzaamheid
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
 
Document acties

Bezuinigingen?

De Provincie Gelderland is voornemens om fors te snijden in haar begroting. Ook de Monumentenwacht Gelderland zal mogelijk worden gekort.

In het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten eind mei wordt voor de 'ondersteuningsinstellingen' (waaronder de  Monumentenwacht Gelderland) een percentage van 21% genoemd. Dit zou een forse korting op de subsidie van de Monumentenwacht Gelderland betekenen. Bovendien is het onzeker of de verbreding van de kerntaak naar kwaliteitszorg (depot Valburg, kwaliteitsbeoordeling Kennis&Kunde) bestendigd kan worden. Op 30 juni zal Provinciale Staten de finale besluiten nemen. Daarvoor zijn er nog commissievergaderingen en inspraakmogelijkheden.

Bestuur en directie van de Monumentenwacht zijn uiteraard druk doende om haar visie over de Monumentenwacht als praktisch kennis- en kwaliteitscentrum op het gebied van instandhouding bij PS onder het voetlicht te brengen. Meer dan 30 jaar opgebouwde kennis en ervaring, bijna 3.000 abonnees (met vele miljoenen besparingen door preventief onderhoud!) en de onmisbare rol van de Monumentenwacht in het veld, mag niet verloren gaan!

Abonnement

Digitale aanmelding voor een inspectie-abonnement in vijf stappen! Lees de voorwaarden/tarieven goed door!

Eenmalige inspectie
https://www.monumentenwacht-gld.nl/over-mwg/info-abonnement/eenmalige-inspectie
Als u (nog) geen eigenaar bent van een monument.
RCE

Direct naar infobank techniek Rijksdienst v/h Cultureel Erfgoed

Stichting ERM

Direct naar technische uitvoeringsrichtlijnen (URL's) voor professionals.

 
Plone powered by ZOO