Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
Toolkit Duurzaam Erfgoed
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
 
Document acties

Werkwijze

Hoe werkt de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde? Welke bedrijven komen in aanmerking en hoe gaat de beoordeling in zijn werk? Vragen die in dit onderdeel kort aan bod komen. De volledige tekst van de regeling kunt u downloaden onder "aanmelding voor bedrijven".

Toreninspectie

Bedrijven en disciplines

De regeling is bedoeld voor kleine of middelgrote bedrijven die restauratie- en onderhoudswerk uitvoeren aan Gelderse monumenten. De regeling is opgebouwd per vakdiscipline. Een belangrijke voorwaarde om een kwalificatie te verkrijgen (en te behouden!), is de bereidheid om serieus met scholing en ontwikkeling van personeel om te gaan. De kwaliteitsregeling onderscheidt 2 typen bedrijven: algemene restauratiebedrijven en specialistische restauratiebedrijven. Deze laatste zullen voor 1 of 2 disciplines (bijvoorbeeld smeedwerk, glas-in-lood ed.) kwalificaties aanvragen. Algemene restauratiebedrijven hebben vaak meer disciplines in huis of kunnen deze coördineren (uitvoering overall).

Intake

Bij interesse volgt er een intakegesprek op basis van het aanmeldformulier. In dit gesprek wordt bekeken óf een bedrijf in aanmerking komt en zo ja: voor welke disciplines. Ook wordt de procedure toegelicht in dit gesprek. Conclusie van de intake kan ook zijn: ga eerst aan de slag met scholing.

Beoordeling

De eerste beoordeling wordt door ervaren restauratiedeskundigen uitgevoerd en beslaat ongeveer 1 volle dag, waarbij ook projecten worden bezocht. De beoordelaars stellen een rapportage op. Hierin worden ook de verbeterpunten opgenomen die bij de herbeoordelingen opnieuw worden bekeken. Een onafhankelijke commissie zal uiteindelijk de definitieve kwalificatie vast stellen.

Register

Na een positieve beoordeling wordt het bedrijf in het openbare (internet)register opgenomen. Het register heeft een zoekfunctie en een link naar het eigen bedrijf.  Het register is te raadplegen via een aparte website: www.kennisenkunde.info

Kosten

De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde wordt financieel gesteund door de Provincie. Daarom zijn de kosten voor deelnemende bedrijven relatief laag (zie aanmeldingsformulier). De Provincie hecht belang aan goede uitvoerende bedrijven vanwege haar bijdrage aan het culturele erfgoed en heeft de regeling opgenomen in de subsidievoorwaarden.

Hier is een presentatie over de regeling te downloaden:Presentatie K&K 2012

 


 

Plone powered by ZOO