Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Kwaliteitszorg > Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde gebouwd erfgoed > Toegevoegde waarde voor bedrijven
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
Toolkit Duurzaam Erfgoed
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
 
Document acties

Toegevoegde waarde voor bedrijven

Gekwalificeerde bedrijven voor restauratie- en onderhoudswerk aan monumenten krijgen een plek in het openbare register op deze website. De provincie Gelderland stelt kwaliteitseisen stellen aan bedrijven die met subsidie werkzaamheden verrichten aan ons cultureel erfgoed.

2 leeuwen

Provinciaal beleid

De provincie stelt kwaliteitseisen aan bedrijven die aan Gelders cultureel erfgoed werken. De subsidies voor cultureel erfgoed moeten goed worden besteed. Daarom heeft de Provincie Gelderland in 'Gelderse Voet'  de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde heeft opgenomen. Aantoonbare kennis en kunde is één van de uitvoeringsvoorwaarden van de provinciale subsidieregeling restauratie en onderhoud.

ontwikkeling

Een gekwalificeerd restauratiebedrijf kan op adviezen en ondersteuning rekenen voor de verdere ontwikkeling van kennis en kunde. Met name op het gebied van opleidingen en cursussen. Tevens zijn er bijeenkomsten waarin informatie en kennis uitgewisseld worden. De Provincie Gelderland en de Monumentenwacht zoeken de dialoog met de bedrijven!

Een digitale versie van de folder is hier te downloaden:Folder Kennis&Kunde

 

Plone powered by ZOO