Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Kwaliteitszorg > Kwaliteitsregeling kennis&kunde groen erfgoed
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
Toolkit Duurzaam Erfgoed
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
 
Document acties

Kwaliteitsregeling kennis&kunde groen erfgoed

Vanaf september 2015 is er naast de kwaliteitsregeling voor het 'rode' erfgoed, ook een regeling voor 'groen'. Hoveniers kunnen zich kwalificeren voor diverse disciplines.

De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is in het leven geroepen om het behoud van het groene erfgoed te borgen en de kwaliteit van het onderhoud en restauratie ervan  te bevorderen. En ook om de kans op werk van onvoldoende kwaliteit zo klein mogelijk te maken. Juist bij werken in het historisch groen, gaat er, ondanks goede bedoelingen, nogal eens wat mis. Bijvoorbeeld doordat er niet voldoende rekening wordt gehouden met historische uitgangspunten, plant- en onderhoudstechnieken en historische materialen. Gelderland telt vele monumentale tuinen, historisch waardevolle parken en boerenerven met een lange historie. De Provincie Gelderland investeert jaarlijks fors in onderhoud en restauratie van dit groene erfgoed. Mede daarom ontwikkelde zij een programma ter verbetering van de uitvoeringskwaliteit.

In opdracht van de provincie is er een onderzoek in het veld gedaan om te verkennen hoe met die verbetering aan de slag gegaan zou kunnen worden. Daarop is de provincie gestart, samen met deskundigen uit de praktijk, hoveniersbedrijven, adviseurs, overheden, etc. met het opzetten van een kwaliteitsregeling Groen Erfgoed. Deze regeling richt zich vooral op de uitvoeringswerkzaamheden in het groene erfgoed en dus op de vakbekwaamheid van het hoveniersbedrijf. Het is  daarmee niet alleen geschikt voor de wat grotere hoveniersbedrijven, maar  vooral ook voor het midden- en kleinbedrijf.

Toetsing

Bedrijven, die zich (willen) richten op het groene erfgoed, kunnen zich aanmelden om zich te laten kwalificeren voor deze regeling. Dit kan over de volle ‘breedte’ van het groene erfgoed, maar het kan ook beperkt blijven tot enkele onderdelen hiervan.  De bedrijven krijgen dan bezoek van onafhankelijke, ervaren beoordelaars met kennis van het onderhoud en restauratie van het groene erfgoed. Deze deskundigen beoordelen aan de hand van objectieve criteria of de bedrijven voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, op zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gebied. De nadruk ligt op daadwerkelijk vakbekwame  voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden in het groene erfgoed.

Bij voldoende resultaat wordt het bedrijf opgenomen in het openbare register Kennis & Kunde Groen Erfgoed. Het mag zich dan gekwalificeerd hoveniersbedrijf noemen voor Groen Erfgoed..

Ook na opname in het register wordt het hoveniersbedrijf en de verrichte werkzaamheden regelmatig beoordeeld tijdens speciale bezoeken (audits). Tegelijk kan een gekwalificeerd restauratiebedrijf rekenen op advies en ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van haar kennis en kunde. Onder meer door een aanbod van informatiebijeenkomsten, cursussen en opleidingen.

Bedrijven die goede kwaliteit leveren, doen er verstandig aan zich voor de kwaliteitsregeling aan te melden. Niet in de laatste plaats omdat de Provincie Gelderland bij gesubsidieerde projecten sterk hecht aan aantoonbare kwaliteit en het werken met gekwalificeerde bedrijven.

Voor meer informatie en documentatie: Ernst van der Grijp, 026-3391707

Plone powered by ZOO