Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onafhankelijke inspectie en advisering onderhoud monumenten

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home > Informatie en publicatie > Organisatie
Register Kennis&Kunde monumentenspecialisten

Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Meer informatie? Zie menu kwaliteitszorg.

Infobladen Monumentenwacht

Direct naar praktische infobladen onderhoud voor de eigenaar.

Aanmelden nieuwsbrief / cursusinformatie
Digitale nieuwsbrieven en cursusinformatie ontvangen? Stuur dan een mail naar monumentenwacht-gld-join@lists.nfg.nl. U ontvangt dan een mail met een link om uw aanmelding te bevestigen.
Toolkit Duurzaam Erfgoed
http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
 
Document acties

Organisatie

De stichting Monumentenwacht Gelderland is een particuliere organisatie (opgericht in 1978) voor het behoud van het gebouwde cultureel erfgoed in de provincie. Monumentenwacht doet dit door onderhoudsadvisering, (nood)reparaties en aanvullend advies over onderhoud en beheer van monumenten. De Monumentenwacht Gelderland is ingeschreven in het Handelsregister van de KvK Centraal Gelderland onder nummer 41046868. Het RSIN nummer is:803894910.

Ladder opzetten

Daartoe verricht zij tal van inspectie– en advies-werkzaamheden, vooral op basis van een abonnement. Er zijn ca. 2900 eigenaren als abonnee aangesloten bij de Gelderse organisatie. Hieronder bevinden zich particuliere eigenaren van woonhuizen, kerkbesturen, stichtingen en erfgoedinstellingen. De organisatie telt 25 medewerkers en een bestuur van 5 leden (Maarten Baneke, Carol van Eert, Ron König, Hannie Kunst en Wim Rohaan) en is gezeteld in Doorwerth. Bestuurslidmaatschap van de Monumentenwacht Gelderland is een onbezoldigde functie. De Monumentenwachters (zowel praktisch als theoretisch opgeleid en met zeer veel ervaring) werken vanuit 8 depots en hebben een vast rayon.

Provincie Gelderland

Al vanaf eind jaren ’80 steunt de Provincie Gelderland de stichting Monumentenwacht Gelderland met raad en daad. De samenwerking is in de jaren intensiever geworden: cultuurhistorie is een van de speerpunten van provinciaal beleid. Voor meer informatie over het vigerende beleidsplannen en de subsidieregelingen: Team cultuur en cultuurhistorie, 026 3599111. 

Samenwerkingsverband cultuurhistorie

In Gelderland is de Monumentenwacht onderdeel van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie en de Erfgoedalliantie. De partners zijn: Het Gelders Genootschap, de Provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen, Stichting Oude Gelderse Kerken, het Gelders Restauratie Centrum en de Vereniging Nederlandse Gemeenten afdeling Gelderland.

Kenniscentrum

De Monumentenwacht Gelderland ontwikkelt zich steeds meer tot het kennis- en kwaliteitscentrum op het gebied van instandhouding van monumenten. Deze ontwikkeling wordt vooral ingegeven door het provinciale beleid 'Gelderse Voet'.

Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland

De organisatie is aangesloten bij de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland, evenals de monumentenwachten uit de overige provincies. Deze netwerkorganisatie is het platform waar de Monumentenwachten kennis uitwisselen en elkaar ondersteunen met projecten. 

Plone powered by ZOO